Na terenie Gminy Radwanice, pokrywającym się z obszarem otuliny Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, znajduje się szlak rowerowy niebieski, który swym kształtem przypomina pętle.


Trasa szlaku oznakowana jest kolorem niebieskim i ma długość ok. 48 km. (naniesiony na mapkę poglądową kolorem niebieskim). Punkt początkowy znajduje się przy Urzędzie Gminy w Radwanicach. Całość trasy jest dobrze oznakowana.
Szlak Dookoła Radwanic nie jest trudny.  Każdy może go pokonać bez większych problemów. Przemierzając trasę poruszamy się po szutrowej i asfaltowej nawierzchni. Czasem będziemy musieli się wspinać pod niewielkie podjazdy, ale tylko po to, by potem regenerować siły na znacznie dłuższych zjazdach. Trasa wiedzie pomiędzy polami, łąkami, a także lasami tak, by przebiegała prawie przez wszystkie Sołectwa Gminy Radwanice. Jadąc trasą szlaku nasze oko rozpieszczają wspaniałe widoki lokalnego środowiska. Na swojej drodze spotakmy w porze wiosennej łany rzepaków oraz
w lipcu pola ze zbożem, kwietne łąki oraz przepięknie wybarwiony kolorami jesieni Rezerwat Buczyna Jakubowska. Trasa wiedzie przez najciekawsze zakątki Gminy Radwanice. Nie zabraknie również miejsc objętych ochroną Konserwatora Zabytków, jak np. Sanktuarium Św. Jakuba w Jakubowie, Ruiny Pałacu
w Jakubowie a także miejsca pamięci jak Izba Pamięci Im. Jana Wyżykowskiego w Sieroszowicach. Przemierzając szlak mamy bliski kontak z lokalną fauną. Często możemy spotkać sarny, jelenie, dziki, a także żurawie i pasące się na polu wczesną wiosną łabędzie. W południowo - zachodniej części trasy napotakamy na swojej drodze pasące się przy drodze zwierzęta gospodarskie (krowy, konie).

Przebieg trasy: punkt początkowy przy Urzędzie Gminy w Radwanicach - Lipin – Drożyna – Drożów -  Jakubów - Szyb – Dobromil - Łagoszów Wielki - Kłębanowice - Sieroszowice – Ułanów -  Nowa Kuźnia - Teodorów -  Nowy Dwór - Krępa – Buczyna - Krajewo - UG w Radwanicach.

Pamiętajmy i uważajmy! Na szlaku mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, jak np. złomy, drzewa ścięte, złamane konary.

Radzimy, aby przed podróżą sprawdzić stan techniczny roweru.

Do Państwa dyspozycji zostawiamy link do mapy trasy Szlaku Dookoła Radwanic. 

Link do mapy Szlaku Dookoła Radwanic