Program usuwania asbestu w Gminie Radwanice

Gmina Radwanice realizuje program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radwanice. W kolejnych latach będziemy się starać o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Rok bieżący jest drugim rokiem w, którym część mieszkańców Naszej gminy skorzysta z w/w programu.

W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Radwanice,  WFOŚiGW pokryje 85% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, natomiast pozostałe 15% kosztów zostanie sfinansowane ze środków budżetu Gminy.

Dofinansowanie będzie dotyczyć pokrycia kosztów demontażu, zbierania, transportu  i utylizacji zdemontowanych wyrobów azbestowych, nie będzie natomiast obejmować zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.
Warunkiem wykonania ww. usługi jest złożenie przez zainteresowanych właścicieli lub zarządców nieruchomości,  poprawnie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami

Wnioski mogą składać

  • osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami,
  • osoby fizyczne posiadające działalność gospodarczą, ale zarejestrowaną i prowadzoną pod innym adresem niż adres nieruchomości objętych dofinansowaniem,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność w rolnictwie i/lub rybołówstwie.

Szczegółowe informacje uzyskać można w referacie gospodarczym Urzędu Gminy Radwanice, I piętro, pokój nr 11, tel. 76 759 20 37, e-mail: anna.harendarz@radwanice.pl

Do pobrania

Program usuwania asbestu w Gminie Radwanice