Dnia 10 lutego 2022 roku Rada Gminy w Radwanicach podjęła Uchwałę NrXXXVI/254/22  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radwanice w 2022 roku”.

W ramach realizacji celów programu Wójt Gminy Radwanice prowadzi kampanię adopcyjną pod hasłem „Przytul mnie”. Zanim psy na stałe trafią do Schroniska mogą zostać oddane do adopcji z dotacją w wysokości 1.000 zł.

W przypadku adopcji jednego psa wyłapanego z terenu naszej gminy, nowy właściciel otrzyma rekompensatę części kosztów utrzymania psa w wysokości do 1.000 zł (np. na zakup karmy, akcesoriów, zabiegów weterynaryjnych, budy). Rekompensata, o której mowa wypłacana będzie po podpisaniu stosownej umowy adopcyjnej z Gminą Radwanice. Nowy właściciel ma 6 miesięcy na realizację rekompensaty od dnia podpisania umowy adopcyjnej i przedstawienie faktur za zakup akcesoriów dla psa lub wykonaniu zabiegów weterynaryjnych. Rekompensata wypłacana będzie jednorazowo w kwocie równej wartości faktur przedłożonych przez adoptującego psa, w czasie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy adopcyjnej.

Uwaga!!! Wprowadza się ograniczenia wysokości rekompensaty do kwoty 1800 zł na jedną rodzinę – rodzina może adoptować maksymalnie 3 psy w ramach Programu „Przytul mnie”.