„Remont i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w zakresie termomodernizacji oraz wymiany źródła ciepła”

Wartość dofinansowania 4.341.657,77 zł

Całkowita wartość inwestycji 5.376.489,43 zł

Opis zadania

W ramach realizacji zadania wykonane zostały prace polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, modernizacji instalacji C.O., wymianie stolarki okiennej, wymianie oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED. Zakres zadania obejmował również montaż pompy ciepła woda-powietrze oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Radwanice

Urząd Gminy Radwanice informuje, że dnia 28 lutego 2017 roku Gmina Radwanice podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. . „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Radwanice”.

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy, serwery oraz uruchomiona zostanie Centralna Platforma E-Usług Mieszkańca, usługi finansowe, system elektronicznego obiegu dokumentów, system do elektronizacji partycypacji społecznej, system zarządzania budżetem gminy i e-usłygi informacyjne. Planowane wydatki kwalifikowalne wynosić będą 1 039 350,00 zł, a w 85% (tj. kwota 883.447,50 zł) zostaną one współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  2014 – 2020.