Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych

„Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 120494D ul. Przemysłowej w miejscowości Radwanice”

Wartość dofinansowania 2 399 999,20 zł

Całkowita wartość inwestycji 2 999 999,00 zł

Opis zadania

Niniejsze zadania obejmuje rozbudowę dwóch odcinków drogi gminnej nr 120494D. Odcinek I dotyczy rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 120494D z budową kanalizacji deszczowej i przebudową linii energetycznej (przestawienie słupów- usunięcie kolizji), przebudową linii telekomunikacyjnej ORANGE (usunięcie kolizji), przestawienie hydrantu (usunięcie kolizji) ul. Przemysłowej w Radwanicach, długość odcinka- 605,40 mb. Odcinek II dotyczy rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 120494D z przebudową (remontem) kanalizacji deszczowej i przebudową linii energetycznej (przestawienie słupa- usunięcie kolizji) ul. Przemysłowej w Radwanicach, długość odcinka- 680,15 mb.

„Remont drogi gminnej biegnącej śladem działki nr 34 w m. Przesieczna”

Wartość dofinansowania 747 810,48 zł

Całkowita wartość inwestycji 1 508 775,39 zł

Opis zadania

W ramach realizacji zadania wyremontowana zostanie droga o długości 0,81 km i szerokości 6 m, a także naprawę poboczy o długości 1,62 km.

„Remont dróg gminnych na działkach nr 811/8, 353/9, 180/3, 179/9, 351/2, 810/1 (ul. Jodłowa, Platanowa, Lipowa) w Radwanicach”

Wartość dofinansowania 384 053,79 zł

Całkowita wartość inwestycji 923 977,50 zł

Opis zadania

Realizacja przedmiotowej inwestycji dotyczy remontu trzech odcinków dróg gminnych o łącznej długości 507 mb.

„Budowa drogi nr 101017D ul. Akacjowej oraz budowa drogi ulicy Mechanicznej w Radwanicach wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową”

Wartość dofinansowania 2 185 644,00 zł

Całkowita wartość inwestycji 3 957 697,87 zł

Opis zadania

W ramach realizacji zadania wybudowana została droga o długości 1 129 mb i szerokości 5-6 mb.

Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem drogowym w miejscowości Radwanice

Wartość dofinansowania 1.843.600,50 zł

Całkowita wartość inwestycji 3.707.893,50 zł

Opis zadania

W ramach realizacji projektu wybudowana została droga przy ulicy Południowej o długości 1,258 km, łącząca drogę krajową nr 12 z drogą gminną przy ul. Włókienniczej. Wybudowana infrastruktura drogowa zawiera oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową, chodniki, pobocza oraz ścieżkę rowerową.

Wartość dofinansowania 841.461,50 zł

Całkowita wartość inwestycji 1.699.256,60 zł 

Opis zadania

W ramach realizacji projektu powstała nowoczesna infrastruktura drogowa zawierająca oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową, chodniki, pobocza oraz ścieżkę rowerową.

Wartość dofinansowania 1.061.611,89 zł

Całkowita wartość inwestycji 1.558.162,42 zł

Opis zadania

W ramach realizacji zadania wybudowana zostanie droga o długości ok. 670 m, której nawierzchnię stanowić będzie kostka betonowa brukowa. Dodatkowo  wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne.