Deklaracja dostępności

Gmina Radwanice  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Radwanice.

Koortynatorami spraw związanych z dostępnością Urzędu Gminy dla osób o szczególnych potrzebach są Sekretarz Gminy oraz Informatyk. 

  • Data publikacji strony internetowej: 
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Do pobrania