Dom Kultury

Jego głównym celem jest przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa oraz rozwijania kultury na terenie Gminy. Poprzez szereg aktywnych form swojej działalności ośrodek jest miejscem spotkań dla mieszkańców w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem imprez kulturalno-rozrywkowych oraz wszelkiego rodzaju zajęć cyklicznych i spotkań. Współpracuje z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami oraz indywidualnymi animatorami.

Kontakt

ul. Szkolna 5a
59-160 Radwanice
tel. 76 8316 873
email : gok@radwanice.pl
http://www.dk.radwanice.pl/

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00-16.00
Wtorek 8.00-20.00
Środa 8.00-18.00
Czwartek 8.00-19.30
Piątek 8.00-16.00
Sobota nieczynne
Niedziela nieczynne

 

Pracownicy

 

Strona interentowa Domu Kultury w Radwanicach

OFERTA KULTURALNA

 

 

 

 

Biblioteki gminy Radwanice obsługują rocznie ok. 900 czytelników, księgozbiór wynosi ponad 24 tys. książek ( są to bajki, powieści dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz literatura popularno-naukowa z różnych dziedzin życia). Biblioteka  umożliwia wszystkim mieszkańcom gminy, bezpłatny dostęp do Internetu. Zarówno dorośli, dzieci oraz ucząca się młodzież, mają możliwość uzyskania szybkiej, wyczerpującej informacji na dany temat, zgodnie z zapotrzebowaniem lub zainteresowaniem.

Gminna Biblioteka Publiczna- Siedziba Domu Kultury

Godziny otwarcia

Poniedziałek, wtorek,czwartek, piątek 10:00-18:00

środa 08:00-16;00

Kierownik Biblioteki - Katarzyna Burzyńska

Punkt biblioteczny w Sieroszowicach

Sieroszowice 18
59-160 Radwanice
tel. 76-831-19-63

Godziny otwarcia

Piątek 12:00-14:00

Historia działalności biblioeki

Gminna Biblioteka Publiczna w Radwanicach prowadzi swoją działalność już 67 lat . Została założona w czerwcu 1949 roku. Liczyła wtedy zaledwie 630 książek, a na koniec roku zarejestrowano 49 czytelników. W tym krótkim okresie w latach 1949 - 954 zmieniło się aż dziewięciu kierowników: Henryk Balcerzak, Janina Król, Julia Żyta, Tadeusz Kozłowski, Halina Romaniuku, Barbara Kaczmarewicz, Leokadia Bródka, Jadwiga Kowalczyk i Anna Nowaczyk.

Dopiero w listopadzie 1954 roku, biblioteka znalazła swojego opiekuna w osobie Pani Krystyny Kantek. Biblioteka zaczęła nabierać swojego znaczenia, zarówno w gminie, powiecie jak i województwie, a książka docierała do każdego zakątka gminy. Już w 1955 roku, powstała pierwsza filia biblioteczna we wsi Buczyna, kierownikiem została Roża Śnioszek, obecnie jest Mieczysława Bilińska. W  1961 roku, powstała druga  filia we wsi Sieroszowice pierwszym kierownikiem została Helena Olejniczak, obecnie jest Barbara Szymczak. Obie funkcjonują do dziś.

Pani Krystyna Kantek z wielkim zaangażowaniem pełniła funkcję kierowniczą blisko 30lat. Po niej stanowisko objęła Pani Jadwiga Kantek, która z wielką starannością kontynuowała dzieło poprzedniczki, promując czytelnictwo, książkę, organizując kiermasze książek, wystawy tematyczne, konkursy czytelnicze oraz spotkania autorskie.

W latach 1985 -1989 funkcję kierownika w zastępstwie pełniła Pani Elżbieta Jarosz. To za jej kadencji w 1985 roku władze gminy podjęły decyzję o utworzeniu nowego lokalu dla potrzeb Biblioteki Gminnej przy ul. Szkolnej 5. Dnia 24 lipca 1986roku z udziałem władz gminnych i wojewódzkich, dokonano uroczystego wmurowania „Kamienia Węgielnego”.  Dnia 11 lutego 1988 roku, odbyło się oficjalne otwarcie obiektu, przestrzennego, estetycznego, spełniającego wszelkie wymogi biblioteki. W roku 2006, przeprowadzono generalny remont placówki. Wykonano szereg prac remontowo – budowlanych  ( ocieplono budynek , wykonano elewację na zewnątrz, naprawiono dach, wymieniono okna, drzwi i podłogi, założono ogrzewanie gazowe).

Po modernizacji wewnątrz budynku, utworzono Salkę Kultury, z przeznaczeniem na wszelkie spotkania, imprezy organizowane z myślą o społeczności gminy.
Po odejściu Pani Jadwigi Kantek na emeryturę w roku 2008, stanowisko kierownicze objęła Pani Katarzyna Burzyńska, które obecnie pełni.

Od 1 września 2015r. Gmina Biblioteka Publiczna w Radwanicach znajduje się w obiekcie Gimnazjum  w Radwanicach przy ulicy Sportowej 10.

Z upływem lat wraz z ciągłym rozwojem gminy, postępem techniki i napływającą z zewnątrz ludnością, zmieniła się również rola i znaczenie  biblioteki w środowisku. Biblioteka poza rozpowszechnianiem książki i czytelnictwa, udzielaniem informacji, ściśle współpracuje z instytucjami działającymi na terenie gminy, organizuje różne wydarzenia kulturalne na rzecz społeczności gminy Radwanice. Przy wsparciu Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach, biblioteka ma możliwość organizowania spotkań autorskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Co roku zapraszani są znani i lubiani pisarze. Każde spotkanie autorskie poprzedzone jest działaniami promującymi autorów oraz czytelnictwo, przebiega to w formie konkursów czytelniczych, recytatorskich i plastycznych. 

Działalność i funkcjonowanie placówek bibliotecznych możliwa jest dzięki dotacji podmiotowej z budżetu Urzędu Gminy. Poza stałą dotacją podmiotową, biblioteka pozyskuje dodatkowe środki finansowe od 2009 r udało się nam pozyskać dla biblioteki 94.500,00 dodatkowych środków,  uczestnicząc w programach skierowanych dla bibliotek.

Kino Kujawiak

ul. Szkolna 5a

59-160 Radwanice