Wójt Gminy Radwanice

Katarzyna Dąbek - inspektor ds. przygotowania inwestycji

Judyta Saczka - Inspektor ds. mienia komunalnego

  • tel. 76 759 20 38
  • e-mail: judyta.saczka@radwanice.pl