Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych

Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem drogowym w miejscowości Radwanice

Wartość dofinansowania 1.843.600,50 zł

Całkowita wartość inwestycji 3.707.893,50 zł

Opis zadania

W ramach realizacji projektu wybudowana została droga przy ulicy Południowej o długości 1,258 km, łącząca drogę krajową nr 12 z drogą gminną przy ul. Włókienniczej. Wybudowana infrastruktura drogowa zawiera oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową, chodniki, pobocza oraz ścieżkę rowerową.

Wartość dofinansowania 841.461,50 zł

Całkowita wartość inwestycji 1.699.256,60 zł 

Opis zadania

W ramach realizacji projektu powstała nowoczesna infrastruktura drogowa zawierająca oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową, chodniki, pobocza oraz ścieżkę rowerową.

Wartość dofinansowania 1.061.611,89 zł

Całkowita wartość inwestycji 1.558.162,42 zł

Opis zadania

W ramach realizacji zadania wybudowana zostanie droga o długości ok. 670 m, której nawierzchnię stanowić będzie kostka betonowa brukowa. Dodatkowo  wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne.