Gmina Radwanice przyciąga przede wszystkim swym pięknym krajobrazem wiejskim i malowniczym ukształtowaniem terenu. Położona jest na terenach Równiny Szprotawskiej i Wzgórz Dalkowskich.

Równina Szprotawska to krajobraz rozległych łąk i pastwisk poprzecinany siecią drobnych cieków i rowów. Są to siedliska antropogeniczne, utworzone po wytrzebieniu lasów. Najbardziej wartościowy przyrodniczo jest fragment równiny na północ od Przemkowa. Wchodzi on w skład Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Utworzono tu rezerwat ornitologiczny „Stawy Przemkowskie” i użytek ekologiczny „Przemkowskie Bagno”. W 2004 r. ustanowiono obszar Natura 2000, o pow. ponad 4,5 tys. ha, jako obszar specjalnej ochrony ptaków

Potok Sucha na Równinie Szprotawskiej źr. wikipedia.pl

Wzgórza Dalkowskie to część tzw. Gór Kocich, są malowniczą pozostałością działalności lodowca i stanowią ciąg wzniesień, których średnia wysokość sięga 197 m. Malowniczy krajobraz wzgórz tworzą liczne pagórki i grzbiety poprzecinane szerokimi dolinami. Na terenach wzgórz znajduje się utworzony w roku 2001 rezerwat przyrody Buczyna Jakubowska. Rezerwat położony jest w północno-środkowej części Wzgórz Dalkowskich, w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Jakubów.

źr. wikipedia.pl

Na terenie gminy znajdują się 144 zabytkowe obiekty nieruchome (29 wpisanych do rejestru), 5 zabytków ruchomych, a także 64 stanowiska archeologiczne. Ponadto powołano 7 układów ruralistycznych wsi oraz 2 strefy ,,OW'' ochrony arechologicznej.

Część z nich można poznać przemierzając jeden z dostępnych szlaków rowerowych (przez teren gminy przebiegają trzy: niebieski, żółty, czerwony). Przez gminę przebiega również szlak pielgrzymkowy – jest to szlak św. Jakuba. Swój początek ma w Jakubowie, następnie łączy się z europejską siecią szlaków do Santiago de Compostela w Hiszpanii.

W gminie rozwija się turystyka konna, która obecnie przeżywa swój renesans. Na jej cele w miejscowości Jakubów powstał kompleks sportowo-rekreacyjny służący również do wypoczynku. W Jakubowie utworzono Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Koni „Koń i Człowiek”, które oferuje min. naukę jazdy, biesiady kowbojskie, rajdy konne, jazdy konne i bryczką w terenie. Przez Jakubów przebiega też szlak konny łączący Wzgórza Dalkowskie, Bory Dolnośląskie i Góry Izerskie.