Gmina Radwanice położona jest w północnej części województwa dolnośląskiego, w powiecie polkowickim na trasie drogi krajowej nr 12 z Łęknicy do Dorohuska. Przez jej tereny przbiega droga ekspresowa S3 Gmina swoim obszarem wchodzi w skład Legnicko - Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Usytuowana jest na malowniczych terenach Równiny Szprotawskiej oraz Wzgórz Dalkowskich. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 8.97 ha.

Gmina Radwanice w przewadze posiada charakter gminy rolniczej. Ze względu na atrakcyjne tereny inwestycyjne rozwija się w kierunku gminy o charakterze przemysłowym. Radwanice to lokalne centrum społeczne. Znajdują się tu najważniejsze instytucje użyteczności publicznej tj. szkoły, ośrodek zdrowia, biblioteka, Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Poczty, Ochotnicza Straż Pożarna, Policja, banki, sklepy (w tym dyskonty tj. Dino i Biedronka).


Pierwszy słoń w Gminie Radwanice powstał według pomysłu ówczesnego Naczelnika Gminy Kazimierza Jędrasiaka, jako uhonorowanie zdobytego w 1974 roku, tytułu Krajowego Wicemistrza Gospodarności. Centralne położenie słoni cieszy oko zarówno mieszkańców jak i przyjezdnych, którzy chętnie fotografują się na ich tle.Fotografia wykonana przez Tomasza Gościewicza


W samym centrum znajduje się również zabytkowy park, który powstał w latach 30. XIX wieku. Wokół parku poprowadzona została gęsta sieć ścieżek, łączących się z obrzeżną drogą spacerową. Niegdyś na terenie parku znajdował się piękny pałac dziś, w jego miejscu stoi sala bankietowa. Odnowiony i bardzo dobrze zagospodarowany i utrzymany park służy mieszkańcom jako teren rekreacyjny oraz miejsce spotkań, wypoczynku i imprez kulturowych.

 Gmina Radwanice jest gminą wiejską. W  17 urokliwych miejscowościach mieszka łącznie około 5 tys. mieszkańców.

Pomimo niskiego bezrobocia, które wynosi w gminie ok. 4% (w powiecie jest to ok. 4,5%) gmina dysponuje bardzo aktywnymi, ambitnymi i pracowitymi mieszkańcami, a dzięki dobrym połączeniom komunikacyjnym nie ma problemu, aby pracownicy z sąsiednich gmin dojeżdżali na teren gminy.

Dużym atutem jest również to, że społeczność gminy to ludzie w wieku produkcyjnym. Średnia wieku zamieszkujących tu osób wynosi 37 lat. Ponad 22% mieszkańców posiada wykształcenie wyższe lub średnie ogólnokształcące, 17% średnie zawodowe a 29% zawodowe. 26% mieszkańców gminy jest jeszcze w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata).

Gmina Radwanice Posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę społeczną, gwarantującą wysoką jakość życia swoim mieszkańcom. Jest obszarem atrakcyjnym inwestycyjnie i turystycznie, dbającym o środowisko naturalne. Zamieszkują tu zintegrowani i przedsiębiorczy mieszkańcy.

Bardzo dużym atutem jakim cechuje się gmina Radwanice jest dobra lokalizacja i dostęp do strategicznych połączeń komunikacyjnych.

Dzięki dobrej lokalizacji i połączeniom kolejowym oraz autobusowym mieszkańcy gminy Radwanice mają wiele możliwości kształcenia się na renomowanych uczelniach we Wrocławiu, Poznaniu, Zielonej Górze, a także w dalszych zakątkach w kraju.

W odległości 16 -30 km od gminy Radwanice znajduje się również wiele szkół zawodowych i kierunkowych, kształcących młodzież w konkretnych już zawodach.

Gmina zapewnia też mieszkańcom szereg ciekawych wydarzeń oraz warsztatów, które odbywają się przy udziale Gminnego Ośrodka Kultury. GOK jest organizatorem imprez kulturalno – rozrywkowych i dzięki szeregowi aktywnych form swojej działalności jest miejscem spotkań dla mieszkańców w różnym wieku. Dzięki temu mieszkańcy mogą się integrować i wspólnie miło spędzać czas.

Na terenie gminy Radwanice istnieje dobrze rozbudowana baza sportowa, która sprzyja aktywności sportowej wśród mieszkańców. Dzięki cennym walorom przyrodniczym (Wzgórza Dalkowskie, Równina Szprotawska, tereny Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, rezerwat „Buczyna Jakubowska”) oraz turystycznym (szlaki turystyczne, szklak pątniczy -Dolnośląska Droga św. Jakuba) gmina Radwanice jest bardzo atrakcyjna turystycznie.


Gmina Radwanice posiada nie tylko cenne walory przyrodnicze (np. Wzgórza Dalkowskie, Równina Szprotawska, tereny Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, rezerwat przyrody „Buczyna Jakubowska”), ale także kulturowe, w tym obiekty dziedzictwa historii i kultury wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków (m.in. 25 zabytków nieruchomych, np. kościoły, cmentarze, plebanie, dwór, kaplica, dawna karczma, dawna kuźnia, pałac i szkoła; ruralistyczne układy wsi: Jakubów, Kłębanowice, Łagoszów Wielki, Radwanice i Sieroszowice).

Zasoby dziedzictwa kultury gminy to nie tylko obiekty materialne ale także tradycja, obrzędowość, czy rzemiosło obszarów wiejskich oraz produkty lokalne (np. miód i jego produkty, pierogi Wyżykowskiego w Sieroszowicach, wino z Jakubowa).

Przez teren gminy Radwanice przebiegają rowerowe i konne szlaki turystyczne szlak pielgrzymkowy zwany Dolnośląską Drogą św. Jakuba.