Radwanice –  gmina położona w północnej części woj. dolnośląskiego w powiecie polkowickim. Składa się z 17 miejscowości (Borów, Buczyna,  Dobromil, Drożów, Drożyna, Jakubów, Kłębanowice, Lipin, Łagoszów Wielki, Nowy Dwór, Nowa Kuźnia, Przesieczna, Radwanice, Sieroszowice, Strogoborzyce, Teodorów, Ułanów).

Liczba mieszkańców gminy zameldowanych na pobyt stały wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 4980 osób (2484 kobiety i 2496 mężczyzn) oraz 71 osób zameldowanych na pobyt czasowy. Obszar obejmuje 83,7 km² (10,8 % powierzchni powiatu). Gmina leży w bezpośrednim sąsiedztwie gmin powiatu polkowickiego: Chocianów, Gaworzyce, Polkowice i Przemków oraz głogowskiego: Jerzmanowa i Żukowice. Przed podziałem administracyjnym Polski obowiązującym od 1999 roku, Radwanice należały do województwa Legnickiego, Urzędu Rejonowego w Głogowie.

 

Gmiana Radwanice to idealne położenie

Gmina usytuowana jest na terenach Równiny Szprotawskiej i Wzgórz Dalkowskich. Przez jej teren przebiegają dwie drogi krajowe: droga krajowa nr 12 biegnąca równoleżnikowo przez obszar Polski od granicy z Niemcami w Łęknicy do granicy z Ukrainą w Dorohusku-Berdyszczach, oraz droga krajowa nr 3 łącząca nadmorskie Świnoujście z granicą Czech w Jakuszycach.  Aktualnie trwa budowa drogi ekspresowej S3 która ułatwi jeszcze lepsze skomunikowanie gminy z siecią dróg krajowych. Ponadto droga ta stanowi polską część międzynarodowej trasy E65 z Malmö w Szwecji do miejscowości Chaniá na Krecie. Dużym atutem dla rozwoju gminy jest również położenie jej w pobliżu dużych przedsiębiorstw Polkowickiej Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM), który jest głównym ośrodkiem przemysłu miedziowego w Polsce oraz jednym z największych ośrodków eksploatacji miedzi na świecie.

Radwanice są największą miejscowością i zarazem siedzibą gminy. Jej powierzchnia wynosi 1008,72 ha, a liczba mieszkańców 2225 os. (stan na 31 grudnia 2023 r.). Wieś jest lokalnym centrum społecznym, znajdują się tu najważniejsze instytucje użyteczności publicznej tj. szkoły, ośrodek zdrowia, biblioteka, Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Pocztowy, Ochotnicza Straż Pożarna, Policja, banki, sklepy itp.

Wizytówką gminy są trzy metalowe konstrukcje słoni

Pierwszy słoń w Gminie Radwanice powstał według pomysłów ówczesnego Naczelnika Gminy Kazimierza Jędrasiaka, jako uhonorowanie zdobytego w 1974 roku, tytułu Krajowego Wicemistrza Gospodarności. Natomiast drugi został postawiony kilka lat później (lata 80-te). W roku 2018 w wyniku przebudowy centrum Radwanic, na skwerze pojawił się trzeci słoń.

Ich centralne położenie cieszy oko zarówno mieszkańców jak i przyjezdnych, którzy chętnie fotografują się na ich tle. W samym centrum znajduje się również zabytkowy park, który powstał w latach 30. XIX wieku. Wokół parku poprowadzona została gęsta sieć ścieżek, łączących się z obrzeżną drogą spacerową. Roślinność stanowią: dęby, buki, kasztanowce, platany klonolistne, sosny czarne, żywotniki, lipy, jesiony, olsze, czarny bez, leszczyna, bluszcz. Niegdyś na terenie parku znajdował się piękny pałac dziś, w jego miejscu stoi restauracja. Bardzo dobrze zagospodarowany i utrzymany park służy mieszkańcom jako teren rekreacyjny oraz miejsce spotkań, wypoczynku i imprez kulturowych.

Gmina Radwanice należy do gmin prężnie rozwijających się

Intensywny rozwój i przemiana widoczne są każdego roku. Niewątpliwie jest to zasługą umiejętnie zdobywanych środków finansowych oraz dbałości o budżet gminy. Umiejętne ich pozyskiwanie zostało już wielokrotnie zauważone i wyróżnione.

  • w lipcu 2010 roku ,,Rzeczpospolita” opublikowała ranking ,,Europejski Samorząd”, w którym oceniano pozyskiwanie pieniędzy unijnych przez samorządy na realizację inwestycji w 2009 r. Gmina Radwanice spośród 100 najbardziej skutecznych gmin wiejskich wykorzystujących fundusze unijne była na 14 miejscu w kraju.
  • 19 lipca 2011 r. ,,Rzeczpospolita” opublikowała ranking ,,Europejski samorząd” oceniając pozyskiwanie funduszy unijnych w 2010 r. - nasza gmina w kategorii gminy wiejskie zalazła się na II miejscu w Polsce, a pierwszym w województwie dolnośląskim.
  • w 2011 roku Gmina została laureatem prestiżowej nagrody „Dolnośląski Gryf” w kategorii: „Jednostka samorządu terytorialnego - Za szczególną efektywność w pozyskiwaniu funduszy UE”.

Dużą zaletą naszej Gminy są jej aktywni, ambitni i pracowici mieszkańcy.

Chętnie i konsekwentnie dążą do wyznaczonych sobie celów. Zrzeszają się w stowarzyszeniach i wspólnie wspierają samorząd poprzez uczestnictwo w wielu akcjach i konkursach.

W ostatnich latach poprzez głosowanie internetowe udało się wygrać 4 place zabaw ufundowane przez firmę NIVEA, siłownię zewnętrzną ufundowaną przez markę NESTLE oraz dofinansowanie do wielu innych inicjatyw społecznych.
Władze samorządowe stawiają przede wszystkim na rozwój infrastruktury technicznej oraz społecznej. Na bieżąco remontowane są drogi oraz obiekty użyteczności publicznej tj. placówki oświatowe, świetlice wiejskie, place zabaw, itp. Szczególny nacisk stawiany jest jednak na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągów. Obecnie sieć kanalizacji obejmuje miejscowości: Radwanice, Łagoszów Wielki, Dobromil, Jakubów, Przesieczną Borów, Lipin, Strogoborzyce.