Nr konta Urzędu Gminy

Santander Bank Polska S.A

Rachunek główny dla wszelkich wpłat podatków, opłat, czynszów i innych

14 1090 2398 0000 0001 4383 6168

Rachunek do wpłat kosztów zużycia energii, wody i ścieków w przypadku wynajmu świetlic wiejskich

95 1090 2398 0000 0001 4383 6165