27-03-2024 03:30

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym pn. ,,Zwolnieni z Teorii''

Głogowska Fundacja Edukacyjna w dniu 22 marca 2024 roku złożyła do Urzędu Gminy w Radwanicach ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Zwolnieni z Teorii”.
 

Oferta złożona została w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zlecenie realizacji zadania
z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 3 kwietnia 2024 roku do godz. 15:30 telefonicznie pod nr telefonu: 76 759 20 39 lub mailowo: marika.bilska@radwanice.pl