19-03-2024 12:55

Zarządzenie nr. 0050.32.2024 Wójta Gminy Radwanice z dnia 11 marca 2024 r.

w sprawie wyodrębnionej ewidencji księgowej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pt: „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 120494D ul. Przemysłowej w m. Radwanice”