28-03-2024 12:15

LXIII Sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że na podstawie § 11 ust. 5 pkt 2 oraz § 35 pkt 2 Statutu Gminy Radwanice zwołuję LXIII Sesję Rady Gminy w Radwanicach, która odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2024 r. o godzinie 17.00 w sali narad Urzędu Gminy w Radwanicach.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Podjęcie uchwały LXIII/457/24 w sprawie zmiany budżetu gminy Radwanice na rok 2024.
  3. Podjęcie uchwały nr LXIII/458/24 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Interpelacje i zapytania.
  6. Zakończenie obrad.

 

 

 

                                                                                                                 Przewodnicząca

                                                                                                                                Rady  Gminy

                                                                                                                                /-/  Ewa Flak