03-07-2024 03:41

PRZETARG NA ORLIKI!

Gmina Radwanice w czerwcu 2024 roku podpisała umowę z firmą Primtech Szymon Kita na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kompleksów sportowych Orlik wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Sieroszowice i Jakubów.

Gmina Radwanice w czerwcu 2024 roku podpisała umowę z firmą Primtech Szymon Kita na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kompleksów sportowych Orlik wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Sieroszowice i Jakubów.

     Celem opracowań jest stworzenie wizualnie spójnej całości złożonej z kompleksu boisk wraz
z harmonijnym i funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu z zastosowaniem optymalnych rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych i technologiczno-materiałowych w celu obniżenia przyszłych kosztów eksploatacji obiektu.

Podstawą obu projektów jest kompleks boisk składających się z :

-      Boisko piłkarskie o wymiarach min. 30 m x 62 m o nawierzchni z trawy syntetycznej, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m wraz z piłkochwytami o wysokości min. 6 m wzdłuż krótszych boków boiska (obszar za bramkami piłkarskimi);

-      Boiska wielofunkcyjne o wymiarach min. 19 m x 32 m o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m;

-      Zaplecza sanitarno-szatniowe obejmujące magazyn sprzętu gospodarczo - sportowego, szatnie, sanitariaty, pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego;

-      Oświetlenie boisk i niezbędne oświetlenia terenu wokół boisk wykonane w technologii LED;

-      Stojaki rowerowe, w formie odwróconej litery "U", umożliwiające bezpieczne i wygodne przypięcie dwóch rowerów za ramę w liczbie min. 3 szt.

     Kompleks boisk Orlik w m. Sieroszowice, który będzie mieścił się na działce nr 82/4 dodatkowo będzie miał wydzieloną strefę pod montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz pod funkcjonalny plac zabaw typu zestaw zabawowy.

     Kompleks boisk Orlik w m. Jakubów, który planuje się zaprojektować na działce nr 4 zyska na działkach przyległych zagospodarowanie terenu w postaci:

1.       Na działce nr 3/1, obręb Jakubów planuje się zaaranżować przestrzeń pod plac zabaw w stylu „Western” wraz z zagospodarowaniem terenu. Powierzchnia przeznaczona pod plac zabaw wraz zagospodarowaniem terenu to około 2300 m2. Na obiekcie zaplanowane będą urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury. Projekt będzie zakładał bezpieczne ciągi komunikacyjne w postaci chodników z kostki betonowej.

2.       Na działkach nr 199/4 oraz na części działki nr 199/3 planuje się projekt odcinka drogi ul. Jeździeckiej
w m. Jakubów od drogi powiatowej nr 1016D przez dz. nr 199/4 oraz część działki 199/3
. Długość projektowanego odcinka jezdni to około 230 m. W ramach projektu przewiduje się drogę w technologii nawierzchni z kostki betonowej o szerokości jezdni 5m, ze skrzyżowaniami, zjazdami na działki z kostki betonowej, odwodnieniem (kanalizacją deszczową) oraz chodnikiem od drogi powiatowej nr 1016D
w stronę świetlicy wiejskiej na odcinku około 70 m.

        ZDJĘCIE POGLADOWE – źródło www.bazatreningowa.pl