24-06-2024 12:14

Zarządzenie nr. 0050.77.2024 Wójta Gminy Radwanice z dnia 05 czerwca 2024 r.

w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej operacji związanych z realizacją umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 w ramach projektu „Cyberbezpieczna Gmina Radwanice”