10-11-2023 08:09

Zarządzenie nr 0050.165.2023 Wójta Gminy Radwanice z dnia 25 października 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środków pochodzących z programu Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład