05-07-2024 08:38

IV Sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że na podstawie § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Gminy Radwanice zwołuję IV Sesję Rady Gminy Radwanice, która odbędzie się w dniu 12 lipca 2024 r. o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Radwanice.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań w okresie między sesjami.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radwanice na lata 2024-2033.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Radwanice na rok 2024.
  5. Wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie obrad.

     

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Ewa Flak