Elektroniczne biuro podawcze

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do urzędu.

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy w Radwanicach dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

Załatwienie spraw następuje poprzez:

  • formularz ogólny złożenia pisma do Urzędu Gminy w Radwanicach - pozostała korespondencja

Pozostałe instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: https://epuap.gov.pl/