12-04-2024 02:48

Dofinansowanie w konkursie Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2024”

W lutym br. Gmina Radwanice złożyła ofertę w konkursie Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2024” na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.


W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, Gmina Radwanice znalazła się na liście ofert spełniających wymogi formalne i otrzymała dofinansowanie w wysokości 160.000,00 zł z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczenia i utworzenie w nim wirtualnej strzelnicy, która znajdować się będzie w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach, przy ul. Szkolnej 14. Całkowita wartość projektu wynosi 200.000,00 zł.