07-04-2024 04:46

Zarządzenie nr. 0050.42.2024 Wójta Gminy Radwanice z dnia 05 kwietnia 2024 r.

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży w roku 2024