07-04-2024 04:45

Zarządzenie nr. 0050.41.2024 Wójta Gminy Radwanice z dnia 03 kwietnia 2024 r.

w sprawie wyodrębnionej ewidencji księgowej związanej z realizacją umowy o przyznaniu dotacji na realizację zadania związanego z wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody oraz na inne usługi związane z pomnikami przyrody znajdującymi się na terenie Gminy.