07-04-2024 04:44

Zarządzenie nr. 0050.40.2024 Wójta Gminy Radwanice z dnia 03 kwietnia 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2024 środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.