Wykaz inwestycji w trakcie realizacji oraz zakończonych w Gminie Radwanice w poszczególnych latach.

Inwestycje w trakcie realizacji
 • Kładka pieszo-rowerowa nad rzeką Szprotawa w miejscowości Buczyna
 • Budowa sieci wodociągowej osiedle Kwiatowe - ul. Storczykowa, Irysowa, Różana w miejscowości Radwanice
 • Budowa sieci wodociągowej w m. Nowy Dwór dz. nr 146 i dz. nr 152/1
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Łagoszów Wielki dz. nr 516, 425/1
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w m. Dobromil dz. nr 421/2, 5/12, 5/18
 • Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ul. Morwowa w m. Radwanice
 • Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Łąkowej w miejscowości Radwanice
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy sieci wodociągowej w miejscowości Buczyna - II A i II B
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Radwanice dz. nr 245/5
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Buczyna i Ułanów
 • Przebudowa sceny widowiskowej w zabytkowym parku w miejscowości Radwanice
Inwestycje zakończone w roku 2023
Inwestycje zakończone w roku 2020