15-05-2024 03:30

Konsultacje społeczne

projektu ,,Strategii Rozwoju Gminy Radwanice na lata 2024-2030''

Na podstawie zarządzenia nr 0050.66.2024 Wójta Gminy Radwanice z dnia 15 maja 2024 r., w dniach od 15 maja 2024 r. do 19 czerwca 2024 r. odbywać się będą konsultacje społeczne projektu ,,Strategii Rozwoju Gminy Radwanice na lata 2024-2030''.

Wnioski i uwagi należy składać w formie pisemnej do biura obsługi klienta Urzędu Gminy w Radwanicach lub przesyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, bądź drogą elektroniczną (na adres marika.bilska@radwanice.pl) na poniżej załączonym formularzu do dnia 19 czerwca 2024 r. do godz. 15:30.