15-05-2024 11:24

OŚWIADCZENIA O POSIADANIU I UŻYTKOWANIU SPRZĘTU ! GRANTY PPGR

Przypominamy, że wszystkie osoby, które otrzymały sprzęt komputerowy w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, zobowiązane są do składania oświadczeń o posiadaniu i użytkowaniu sprzętu komputerowego.

Przypominamy, że wszystkie osoby, które otrzymały sprzęt komputerowy w ramach projektu

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, zobowiązane są do składania oświadczeń o posiadaniu i użytkowaniu sprzętu komputerowego.

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy Radwanice bądź przesłać na adres e-mail: sekretariat@radwanice.pl.

Oświadczenie można pobrać tutaj:
LINK DO STRONY INTERNETOWEJ https://www.radwanice.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Granty-PPGR~n1161

Projekt grantowy pn. Cyfrowa Gmina – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Podstawą opracowania procedury monitorowania jest § 4 ust. 9 Regulaminu Konkursu.

DOKUMENTY DO POBRANIA :

1) OŚWIADCZENIE LAPTOP

2) OŚWIADCZENIE KOMPUTER

3) OŚWIADCZENIE TABLET