02-04-2024 02:40

WOKÓŁ PARKINGU I PLACU TARGOWEGO BĘDZIE KWIECIŚCIE I ZIELONO

Rozpoczęto zagospodarowanie terenu wokół placu targowego

Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół placu targowego oraz parkingu w Radwanicach. Wykonawcą zadania jest Firma SMILE Paulina Jamrosz-Grudzińska z Sycewa w woj. wielkopolskim. Wykonawca ma w sumie do nasadzenia ponad 60 drzew ozdobnych oraz blisko 3300 krzewów zgodnie z wcześniej opracowanym projektem zieleni. Prace winny być zakończone jeszcze w kwietniu br. Przy doborze roślinności kierowano się względami estetycznymi lecz również trwałością gatunków narażonych na stałe oddziaływanie ruchu drogowego. Po zakończeniu zadania teren ten w niedługim czasie stanie się kolejną wizytówką naszej gminy.