02-04-2024 02:56

NOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA W RADWANICACH

Gmina Radwanice podpisała umowę na ,, Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy nowoczesnej Przychodni Lekarskiej w Radwanicach.

W dniu 06.02.2024 r. podpisano umowę na „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Przychodni Lekarskiej w Radwanicach przy ul. Legnickiej na dz. nr 334/1 obr. 0013 Radwanice”. Dokumentacje opracuje Biuro Usług Architektonicznych PROFIL Sp. z o.o z siedzibą w Chorzowie przy ul. Przyjemnej 14.

Co będzie się znajdować w nowej Przychodni?
 
👉 podstawowa opieka zdrowotna dla dzieci i dorosłych
👉 gabinety poradni "K"
👉 poradnia kardiologiczna
👉 poradnia onkologiczna
👉 gabinet stomatologiczny
👉 punkt szczepień i poradnia dzieci zdrowych
👉 gabinet pielęgniarki środowiskowej
👉 sala rehabilitacji
👉 gabinet zabiegowy
👉 gabinet EKG i USG
👉 inne gabinety specjalistyczne
 

Powierzchnia nieruchomości pod planowaną inwestycję wynosi 0,72 ha, wobec czego założenia zaprojektowania obiektu o pow. użytkowej ponad 700 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego budowy obustronnego chodnika w drodze powiatowe ul. Legnickiej od Łagoszowa Wielkiego do targowiska, pozwalają w sposób nowoczesny i funkcjonalny zaprojektować zagospodarowanie przedmiotowego terenu. Prace projektowe winny nastąpić po zebraniu przez projektanta szczegółowych danych geologicznych czy innych decyzji i uzgodnień, Biuro Projektowe wstępnie przekazało szkice robocze i wizualizacje, które będą ewaluowały wraz z podjęciem dalszych uzgodnień projektowych.