16-11-2023 02:10

Posiedzenie Komisji

Informujemy, że w dniu 23 listopada 2023 r. o godzinie 14:00 w sali narad Urzędu Gminy w Radwanicach odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy w Radwanicach.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Omówienie projektów uchwał na nadchodzącą Sesję Rady Gminy.
3.    Zamknięcie posiedzenia.

 


    Przewodniczący komisji stałych
              /-/ Krzysztof Nonas
              /-/ Marek Najwer
             /-/ Sylwia Sawicka