05-04-2024 03:56

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

złożonej w trybie pozakonkursowym pn. „Warsztaty wokalne łączące pokolenia”.

Koło Gospodyń Wiejskich w Przesiecznej ,,Polne Maki’’ w dniu 4 kwietnia 2024 roku złożyło do Urzędu Gminy w Radwanicach skorygowaną ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty wokalne łączące pokolenia”.

 

Oferta złożona została w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zlecenie realizacji zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 12 kwietnia 2024 roku
do godz. 15:30 telefonicznie pod nr telefonu: 76 759 20 39 lub mailowo:
marika.bilska@radwanice.pl do Pani Mariki Bilskiej – stanowisko ds. komunikacji społecznej.