05-04-2024 03:55

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży w roku 2024

Wójt Gminy Radwanice ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży w roku 2024 poprzez powierzenie zadania polegającego na podjęciu działań promujących kulturę fizyczną oraz sport wśród osób dorosłych, młodzieży i dzieci z Gminy Radwanice w obrębie dyscyplin: kolarstwo MTB oraz biegi.