Nowy Dwór niem. Neu Heidau. Liczba ludności wynosi 72 os. (stan na dzień 06.12.2023 r.) Obręb geodezyjny Nowy Dwór (nr obrębu 09) zajmuje obszar 516,65 ha.

We wsi znajduje się dawny cmentarz położony w lesie, przy drodze do Krępy (do dziś przetrwał tylko jeden nagrobek). W Nowym Dworze znajdował się Pałac z XIX w., należący niegdyś do zespołu pałacowego w skład którego należał jeszcze park. W roku 1973 w czynie społecznym wybudowano remizę strażacką ze świetlicą.

Okolica Nowego Dworu to piękne lasy, które zachęcają do odwiedzin spacerowiczów oraz amatorów runa leśnego.


Sołtys 

Wioletta Cirka 

tel: 660 514 308

Skład Rady Sołeckiej 

Artur Pakieła

Aniela Pakieła

Jadwiga Osikowska

Jadwiga Marysiak

Patrycja Gołębiewska