10-05-2024 09:33

Zarządzenie nr. 0050.53.2024 Wójta Gminy Radwanice z dnia 22 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Radwanice na rok 2024