12-03-2024 05:48

UMIEM PŁYWAĆ

Dolnośląska Federacja Sportu we Wrocławiu poinformowała o liczbie przyjętych grup z Gminy Radwanice do I etapu projektu "Umiem pływać" w roku 2024.

Umiem Pływać”  2024

Dolnośląska Federacja Sportu we Wrocławiu poinformowała o liczbie przyjętych grup z Gminy Radwanice do I etapu projektu "Umiem pływać" w roku 2024.

Udział w projekcie weźmie 20 uczniów klas III Szkoły Podstawowej w Radwanicach oraz 10 uczniów klasy III Szkoły Podstawowe w Buczynie. Łącznie w zajęciach będzie uczestniczyło 30 uczniów.

Operatorem projektu jest Dolnośląska Federacja Sportu. Realizacja programu pozwoli na przeprowadzenie darmowych lekcji pływania dla uczniów

Założeniem programu „Umiem pływać” jest systematyczny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie wpłynie także na zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia.

Całość projektu to 10 zajęć 90 minutowych, realizowanych w terminie 6 marca - 5 czerwca 2024.

Program Umiem pływać współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz wkładu własnego Gminy Radwanice.