08-05-2024 03:50

Podpisanie umów na realizację zadań publicznych cz. 2

8 maja w ramach Programu Współpracy Urzędu Gminy z Organizacjami Pozarządowymi podpisano kolejne umowy

8 maja zostały podpisane kolejne w tym roku umowy na realizację zadań publicznych w ramach programu współpracy Gminy Radwanice z organizacjami pozarządowymi. Przyznane zostały dotacje dla poniższych oferentów:

1. Federacja Rozwoju aktywności Regionalnej CUPRUM, zadanie: "Rozwój kultury fizycznej na terenie Gminy Radwanice" ,które zakłada organizację i udział w licznych zawodach oraz treningach kolarskich i biegowych.

2.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci- Oddział Gminny w Radwanicach, zadanie "Magiczna noc, dożynkowy chleb, zapach lnu i bieg dla wiecznej pamięci- bogactwem gminy Radwanice", w ramach którego zorganizowane zostaną liczne warsztaty zachęcające do kultywowania lokalnych tradycji, zwracające uwagę na walory historyczno-przyrodnicze regionu oraz dające możliwość rozwijania pasji i talentów. Zadanie zakłada również organizację biegu ku pamięci św. Jana Pawła II, który jest okazją do pobudzenia aktywności fizycznej wśród lokalnej społeczności.