02-02-2024 03:10

Konkurs Aktywne Sołectwa Rozstrzygnięty!

Konkurs Aktywne Sołectwa w gminie Radwanice wszedł w życie Zarządzeniem nr 0050.31.2023 Wójta Gminy Radwanice z dnia 1 marca 2023 r., i obowiązywać zaczął od 15 marca 2023 roku.

Celem konkursu jest:
1) Wspieranie sołectw w ich rozwoju.
2) Mobilizacja mieszkańców sołectw
do wspólnych inicjatyw i większej
aktywności.
3) Integracja mieszkańców sołectw.
4) Kultywowanie tradycji i obyczajów
lokalnych.
5) Kultywowanie działań podnoszących
estetykę wsi.
6) Pobudzenie inicjatyw społecznych
służących zaspokajaniu potrzeb
mieszkańców wsi.

W konkursie bierze udział 13 Sołectw wchodzących w skład Gminy Radwanice. Zadaniem sołectw jest zbieranie punktów za wykonanie określonych działań. Są to między innymi: udział Sołectw w wydarzeniach gminnych, organizacja warsztatów i spotkań dla mieszkańców oraz wykonanie dodatkowych inicjatyw na rzecz sołectwa.
Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu:


I MIEJSCE Sołectwo Lipin, nagroda w wysokości 10 000,00 zł,
II MIEJSCE Sołectwo Przesieczna, nagroda w wysokości 6 000,00 zł,
III MIEJSCE Sołectwo Radwanice,nagroda w wysokości 4 000,00 zł,
WYRÓŻNIENIE Sołectwo Łagoszów Wielki, nagroda w wysokości 2 000,00 zł.

 

Każde Sołectwo uzyskało minimalną ilość punktów, stąd otrzymało nagrodę za udział w wysokości 1 000,00 zł.


Wszystkim sołectwom serdecznie gratulujemy! Wykonaliście wiele pięknych inicjatyw na rzecz swoich sołectw co również świadczy o Państwa ogromnym zaangażowaniu. W 2024 roku rozpoczęła się druga edycja konkursu. Trzymamy kciuki za Państwa Inicjatywy :).