04-04-2024 01:46

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn z terenu gminy Radwanice urodzonych w 2005 roku oraz mężczyzn, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, odbędzie się 17 kwietnia 2024 roku od godziny 14.00.

Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn z terenu gminy Radwanice urodzonych w 2005 roku oraz mężczyzn, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, odbędzie się 17 kwietnia 2024 roku od godziny 14.00. Kwalifikacja prowadzona jest w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej, w budynku Starostwa Powiatowego w Polkowicach (poziom IV), ul. św. Sebastiana 1 (wejście do budynku od strony marketu „Biedronka” przy ul. Ogrodowej).

Niedokonanie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej lub odmowa poddania się badaniom lekarskim podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności.