05-04-2024 10:30

Opracowania dotyczące zagrożeń zdrowotnych związanych z występowaniem bakterii z rodzaju Legionella

Szanowni Państwo,

na prośbę Wojewody Dolnośląskiego oraz Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie poniżej zamieszczamy opracowania pn.:

1) ,,Bezpieczeństwo wodne w budynkach'' - stanowiące przetłumaczone na język polski opracowanie Światowej Organizacji Zdrowia z marca 2011 r. pt. ,,Water safety in buildings'', do którego Światowa Organizacja Zdrowia przyznała Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu prawa do tłumaczenia, opublikowania w formacie elektronicznym i nieodpłatnego rozpowszechniania.

2) ,,Zapobiegania zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella'' - zlecenia dot. ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji - opracowanie przygotowane przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny - Państwowego Instytutu Badawczego we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym,

dotyczące zagrożeń zdrowotnych związanych z występowaniem bakterii z rodzaju Legionella oraz możliwych do podjęcia działań prewencyjnych, ograniczających ryzyko zachorowań na legionelozę.