07-05-2024 03:24

I SESJA RADY GMINY KADENCJI 2024 -2029

Dzisiaj tj 07 maja 2024 roku miała miejsce inauguracyjna nową kadencję 2024- 2029 sesja Rady Gminy Radwanice.
Pierwszą sesję Rady Gminy rozpoczął najstarszy radny tej kadencji Pan Henryk Tesarski. Podczas wydarzenia miało miejsce uroczyste ślubowanie Radnych oraz Wójta gminy Radwanice.


„Jestem dumny, że po raz kolejny mieszkańcy gminy Radwanice zaufali mojej osobie i mogę sprawować funkcję Wójta Gminy Radwanice. Dużo można by mówić o poprzednich latach, na pewno będziemy wdrażać kolejne pomysły przez 5 lat kolejnych. Pragnę serdecznie podziękować mieszkańcom za zaufanie dla mojej osoby i dla Państwa, życzę wszystkim dobrej i owocnej współpracy na rzecz mieszkańców gminy Radwanice. Pamiętajmy, że każdy z nas służy i pracuje dla Gminy Radwanice, co jest niezwykle ważne. Ważne są również wizja i pomysł, dzięki czemu możemy osiągnąć wiele.”

Dzisiaj dokonano również wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, którym została Pani Ewa Flak, oraz Wiceprzewodniczącego, którym została Pani Dominika Szkudło. Obie Panie miały jednomyślne poparcie wśród członków Rady Gminy Radwanice. W porządku obrad miało miejsce powołanie członków Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Stałych.

Skład Rady Gminy 2024-2029

1.Jarosław Bendyk

2. Grzegorz Biliński

3. Ewa Flak

4. Zbigniew Juda

5. Krzysztof Lelicki-Jeżewski

6. Adam Niedośpiał

7. Sylwia Przybysz

8. Anna Rakuś

9. Jan Różycki

10. Sylwia Sawicka

11.Krzysztof Smoliński

12. Dominika Szkudło

13. Magdalena Szymańska

14. Henryk Tesarski

15. Karolina Żyta

Przed Radnymi i Wójtem Gminy Radwanice lata ciężkiej pracy. Życzymy wielu pozytywnych chwil i wytrwałości. Niech nigdy nie zabraknie Państwu sił i pomysłów podczas realizowania misji rozwoju służącej naszej społeczności.