06-03-2024 08:12

Turniej Wiedzy Pożarniczej

Dzisiaj (6.03.2024 r.) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach, odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ,,MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM’’, który miał na celu nie tylko sprawdzenie wiedzy dot. bezpieczeństwa pożarowego, technik gaśniczych, procedur ratowniczych, ale także edukować i podnosić świadomości dzieci na temat bezpieczeństwa pożarowego oraz roli strażaków w społeczeństwie.

Po otrzymaniu testów uczniowie mieli przewidziane 45 minut na rozwiązanie testu składającego się z 20 pytań w kat I oraz II oraz 30 pytań w III kat. Podczas liczenia punktów nieoczekiwanie w II kat. (klas V-VIII) doszło do dogrywki, w której udział wzięli Szymon Tryler oraz Aurelia Rachwalska. Dogrywka polegała na dodatkowych  poza konkursowych pytaniach zadanych przez Panów: Krystiana Malinowskiego Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Polkowicach, Tadeusza Duczmala Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Radwanicach, Marka Guszały Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego w Radwanicach.

Dwa pierwsze miejsca z każdej kategorii będą reprezentować Gminę Radwanice w zmaganiach na etapie Powiatowym.Na zakończenie uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Radwanice Pawła Piwko puchary, dyplomy oraz słodkie upominki. Dzięki uprzejmości i pomocy w organizacji Pani Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego konkurs mógł  odbyć  na auli w siedzibie szkoły.

Wyniki:

Kat I-szkoły podstawowe klasy I-IV

I miejsce Hanna Bendyk

II miejsce Mikołaj Biskup

III miejsce Liliana Rachwalska

Kat II -szkoły podstawowe klas V-VIII

I miejsce Magdalena Smętek

II miejsce Szymon Tryler

III miejce Aurelia Rachwalska

 Kat III szkoły ponad podstawowe 30 pytań

I miejsce Szymon Malinowski

W skład Komisji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej wchodzili:

Danuta Malinowska-Przewodnicząca 

Małgorzata Stroka sekretarz Gminy Radwanice

Agnieszka Olchowska-Wicedyrektor