07-06-2022 10:39

GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

Zachęcamy do udziału w I edycji gminnego konkursu fotograficznego pn "Gmina Radwanice w obiektywie"

 „Gmina Radwanice w Obiektywie”

Termin: 07.06.2022-20.06.2022

Tematyka: Gmina Radwanice w obiektywie

Uczestnicy: Osoby zameldowane w Gminie Radwanice

Kategorie wiekowe : Brak kategorii wiekowych

Cele Konkursu:

1. Uwrażliwienie uczestników konkursu na piękno otaczających nas obiektów.

2. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności związanych z fotografią.

3. Propagowanie piękna Gminy Radwanice.

Warunki Uczestnictwa:

1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie w wyznaczonym terminie wykonanego zdjęcia konkursowego(maksymalnie 3 zdjęcia) na adres mailowy: gmina.zgloszenia@gmail.com    wraz z podpisanym oświadczeniem, które stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu, lub dostarczenie wywołanego zdjęcia konkursowego do Biura Obsługo klienta Urzędu Gminy Radwanice (ul. Przemysłowa 17 a, 59-160 Radwanice) wraz z podpisanym oświadczeniem, które stanowi załącznik nr. 1 do niemniejszego regulaminu.

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia, wykonane samodzielnie.

3. Zdjęcia niezgodne z regulaminem lub złożone po terminie nie będą oceniane.

Nagrody:

Przewiduje się nagrody za 1, 2, i 3 miejsce.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Wyniki konkursu zostaną podane oficjalnie dnia 25 czerwca podczas Dni Gminy Radwanice. W tym czasie nastąpi również uroczyste wręczenie nagród.

Postanowienia końcowe:

1. Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołaną komisję konkursową.

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

3. Wszystkie zdjęcia biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu czy odwołania konkursu z przyczyn nie zależnych od organizatora.

 REGULAMIN

OŚWIADCZENIE