07-03-2024 11:53

Dotacja celowa z Fundacji KGHM Polska Miedź

Gmina Radwanice pozyskała środki na budowę nowej sceny plenerowej w parku
100 000,00 zł Dla Gminy Radwanice

Uprzejmie informujemy, że Gmina Radwanice w dniu 9 lutego 2024 r. podpisała umowę o udzielenie darowizny w kwocie 100 000,00 zł ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku w miejscowości Radwanice”. Realizacja niniejszego zadania ma na celu ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego od zatracenia. Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę istniejącej widowiskowej sceny plenerowej zlokalizowanej w parku dworskim przy ulicy Głogowskiej w Radwanicach. Scena plenerowa jest obiektem budowlanym wolnostojącym, który jest trwale związany z gruntem, posiadających fundament oraz dach. Dotychczas obiekt budowlany posiada wymiary: długość 12,60 m, szerokość 9,76 m, wysokość 8,89 m. Z warunków przebudowy oraz obecnych wielkości gabarytowych wynika, że rozbudowa pozwoli zwiększyć wymiar obiektuo ok. 16%, natomiast powierzchnię zabudowy o ok. 50%.