07-06-2022 02:41

Zarządzenie Nr 0050.84.2022

Wójta Gminy Radwanice z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach do realizacji programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- 2022 r.