Urząd Stanu Cywilnego wchodzi w skład Urzędu Gminy, a terytorium gminy stanowi okręg Urzędu Stanu Cywilnego. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik Urzędu lub jego zastępcy.

Urząd Stanu Cywilnego znajduje się na parterze budynku Urzędu Gminy, pok. nr 2.